Årsstämma 2018

Protokoll 2018

Kommuniké 2018

Årsredovisning 2017

Kallelse - årsstämma 2018

Fullmakt - Årsstämma 2018

Förslag inför årsstämman 2018

Aktieägare motsvarande ca 48 % av rösterna har föreslagit att omvälja den nuvarande styrelsen, bestående av:

-Richard Cowie

-Pavel Tetyakov

-Alexander Ulanovsky

Styrelsen föreslår att Winthers revisionsbyrå AB, med Ragnar Santesson som huvudansvarig revisor omväljs.

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 23 213 755 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas.

Övriga förslag framgår av kallelsen till stämman.