Aktieägare

Ägarstruktur i Petrogrand AB per 30 juni 2020  
     
De största ägarna Innehav antal aktier Ägande i %
EFG BANK/GENEVA W8IMY 22 345 910 55,5
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 566 262 3,9
CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD 1 170 955 2,9
Gunvald Berger 663 266 1,6
Mexor i Skellefteå AB 637 901 1,6
Mahmoud Zaher 600 000 1,5
ESAC DATA AB 415 000 1,0
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY 347 236 0,9
Patrik Svensson 336 000 0,9
Summa största aktieägare 28 094 189 69,8
Övriga, ca 2 500 ägare 12 171 709 30,2
Totalt antal aktier 40 265 898 100,0