Aktieägare

Ägarstruktur i Petrogrand AB per 29 mars 2018  
     
De största ägarna Innehav antal aktier Ägande i %
EFG BANK/GENEVA W8IMY 19 307 644 48,0
LGT BANK LTD 3 038 266 7,5
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 567 532 3,9
CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD 1 170 955 2,9
Gunvald Berger 663 226 1,6
Mexor i Skellefteå AB 637 901 1,6
Mahmoud Zaher 600 000 1,5
ESAC DATA AB 415 000 1,0
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY 347 236 0,9
Patrik Svensson 336 000 0,9
Summa största aktieägare 28 083 760 69,7
Övriga, ca 2 000 ägare 12 182 138 30,3
Totalt antal aktier 40 265 898 100,0