Aktieägare
Ägarstruktur i Petrogrand AB per 30 juni 2017  
     
De största ägarna Innehav antal aktier Ägande i %
EUROCLEAR BANK S.A/N. V, W8-IMY 19 175 650 47,6
MYSTEEL MANAGEMENT LTD 3 038 266 7,5
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 567 532 3,9
UBS SWITZERLAND AG/ Clients Account 1 360 271 3,4
Gunvald Berger 663 226 1,6
Mexor i Skellefteå AB 637 901 1,6
SWEDBANK FÖRSÄKRING 546 116 1,4
ESAC DATA AB 415 000 1,0
Mahmoud Zaher 400 000 1,0
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY 347 236 0,9
Summa största aktieägare 28 151 198 69,9
Övriga, ca 2 000 ägare 12 114 700 30,1
Totalt antal aktier 40 265 898 100,0