Aktieägare
Ägarstruktur i Petrogrand AB per 31 mars 2017  
     
De största ägarna Innehav antal aktier Ägande i %
EUROCLEAR BANK S.A/N. V, W8-IMY 16 085 113 39,9
MYSTEEL MANAGEMENT LTD 6 076 532 15,1
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 567 532 3,9
UBS SWITZERLAND AG/ Clients Account 1 360 271 3,4
Gunvald Berger 663 226 1,6
Mexor i Skellefteå AB 637 901 1,6
SWEDBANK FÖRSÄKRING 565 666 1,4
ESAC DATA AB 415 000 1,0
Mahmoud Zaher 400 000 1,0
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A., W8IMY 347 236 0,9
Summa största aktieägare 28 118 477 69,8
Övriga, ca 2 000 ägare 12 147 421 30,2
Totalt antal aktier 40 265 898 100,0