Revisor

Ragnar Santesson

Auktoriserad revisor Winthers Revisionsbyrå AB, SE-114 85 Stockholm

På årsstämma 2016 valdes Revisionsbolaget Winthers Revisionsbyrå AB till bolagets revisor. Ragnar Santesson som huvudansvarig revisor.