Bolagsstyrning

Petrogrand AB (publ) (Petrogrand) är ett svenskt oljebolag med verksamhet i Ryssland. Bolagets aktier handlades publikt på NASDAQ First North Stockholm fram till 4 februari 2016. Petrogrands bolagsstyrning baseras på bolagsordningen samt övriga tillämpliga lagar och regler.