Bolagsstyrning

Petrogrand AB (publ) (Petrogrand) är ett svenskt publikt bolag. Bolagets aktier handlades på NASDAQ First North Stockholm fram till 4 februari 2016. Petrogrands bolagsstyrning baseras på bolagsordningen samt övriga tillämpliga lagar och regler.