Styrelse och revisorer

Jesper Sevelin, tf. Styrelseordförande

Styrelseledamot  i Petrogrand sedan 14 juni 2019.

Gunnar Danielsson, Styrelseledamot
 

Gunnar Danielsson, född 1960, har en gedigen bakgrund inom redovisning och finansiell styrning, samt mångårig erfarenhet från noterade bolag. Han var tidigare CFO på Kopylovskoye AB, ett guldprospekterings- och produktionsbolag med verksamhet i Ryssland listat på NASDAQ OMX First North. Gunnar Danielsson har även mer än tjugo års erfarenhet som revisor på Ernst & Young, varav sju år i Moskva där han som partner var ansvarig för revisionen av nordiska bolag verksamma i Ryssland och ryska bolag noterade på utländska börser.

Gunnar är civilekonom med examen från Stockholms Universitet.

Styrelseledamot  i Petrogrand sedan 14 juni 2019.
 

Pavel Tetyakov, Styrelseledamot

 
Pavel Tetyakov utsågs som VD 26 februari 2016 och vid årsstämman i Petrogrand 28 juni 2016 även till styrelseledamot. Pavel har sedan april 2015 arbetat som verkställande direktör för Petrogrands ryska dotterbolag och har varit, för Petrogrands del, involverad i driften av Ripiano Holdings oljefält i Komi. Tetyakov har haft ledande befattningar i oljebranschen och har över 12 års erfarenhet från oljeindustrin. Innan Petrogrand arbetade han för bolag som PetroKazakhstan, Exillon Energy, Ukrnafta, och SGO Sibgasoil. Hans huvudsakliga yrkesområden omfattar optimering av verksamheter och affärsprocesser, M&A, ledning av samarbetsbolag (joint venture) samt myndighetsrelationer.
 

Styrelseledamot  i Petrogrand sedan 28 juni 2016.


Maxim Korobov, Styrelseledamot
 
Maxim Korobov, född 1957, valdes till styrelseledamot på extra bolagsstämman den 27 september 2019. Maxim Korobov är en rysk affärsman med över 25 års erfarenhet från olje- och gassektorn och stor aktieägare i Petrogrand.
 
Styrelseledamot  i Petrogrand sedan 27 september 2019.