Styrelse och revisorer

Gunnar Danielsson, Styrelseordförande

Gunnar Danielsson, född 1960, har en gedigen bakgrund inom redovisning och finansiell styrning, samt mångårig erfarenhet från noterade bolag. Han var tidigare CFO på Kopylovskoye AB, ett guldprospekterings- och produktionsbolag med verksamhet i Ryssland listat på NASDAQ OMX First North. Gunnar Danielsson har även mer än tjugo års erfarenhet som revisor på Ernst & Young, varav sju år i Moskva där han som partner var ansvarig för revisionen av nordiska bolag verksamma i Ryssland och ryska bolag noterade på utländska börser.

Gunnar är civilekonom med examen från Stockholms Universitet.

Styrelseledamot  i Petrogrand sedan 14 juni 2019.

Maxim Korobov, Styrelseledamot och VD
 
Maxim Korobov, född 1957, valdes till styrelseledamot på extra bolagsstämman den 27 september 2019. Maxim Korobov är en rysk affärsman med över 25 års erfarenhet från olje- och gassektorn och stor aktieägare i Petrogrand.
 
Styrelseledamot  i Petrogrand sedan 27 september 2019. Verkställande direktör sedan 13 januari 2020.
 

Jesper Sevelin, Styrelseledamot

Styrelseledamot i Petrogrand sedan 14 juni 2019
 

Stefano Germani, Styrelseledamot

Styrelseledamot i Petrogrand sedan 26 mars 2020