Styrelse och revisorer

Richard Cowie, Styrelseordförande

Richard Cowie är partner i en stor internationell advokatfirma och, utöver sitt styrelseuppdrag i Petrogrand, är han även styrelseledamot för ett europeiskt företag aktivt inom förnybara energikällor. Richard har haft sitt fokus på Ryssland och OSS-länderna sedan 2003 och har bred erfarenhet av flertalet sektorer, bland annat, Olja & gas, Telekom, Finansiella institutioner, Media samt E-handel.

Richard är brittisk medborgare

Ordförande och styrelseledamot  i Petrogrand sedan 15 februari 2016


Alexander Ulanovsky, Styrelseledamot
 
Alexander Ulanovskiy är född 1975 och har 15 års erfarenhet av investeringar, management och drift av tillgångar med ett primärt fokus på olja och gas, oljeservice och transportsektorn. Alexander har
 
omfattande marknadsexpertis i Ryssland och OSS.
 
Alexander har tidigare arbetat för Global Leasing Invest Group som verkställande direktör och medordförande för olja- och gassektorn.
 
Alexander är en partner och arbetar för närvarande som verkställande direktör inom UNA Consulting
 
GmbH samt för bolag inom UNA Consulting GmbH Group.
 
Alexander Ulanovskiy har en Master of Science (tillämpad
 
matematik) från High School of Economics Moscow Institute of Electronics and Mathematics
 
(MIEM HSE) samt en Masters-titel inom internationell rätt från Moscow State Law University (MSAL).
 
Styrelseledamot  i Petrogrand sedan 15 februari 2016
 

Pavel Tetyakov, Styrelseledamot

 
Pavel Tetyakov utsågs som VD 26 februari 2016 och vid årsstämman i Petrogrand 28 juni 2016 även till styrelseledamot. Pavel har sedan april 2015 arbetat som verkställande direktör för Petrogrands ryska dotterbolag och har varit, för Petrogrands del, involverad i driften av Ripiano Holdings oljefält i Komi. Tetyakov har haft ledande befattningar i oljebranschen och har över 12 års erfarenhet från oljeindustrin. Innan Petrogrand arbetade han för bolag som PetroKazakhstan, Exillon Energy, Ukrnafta, och SGO Sibgasoil. Hans huvudsakliga yrkesområden omfattar optimering av verksamheter och affärsprocesser, M&A, ledning av samarbetsbolag (joint venture) samt myndighetsrelationer.
 
 

Styrelseledamot  i Petrogrand sedan 28 juni 2016.