Petrogrand

  • Välkommen till Petrogrand

    Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser

Aktuellt

   

Petrogrand AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020 (9 juni 2021)

Kallelse till årsstämma i Petrogrand AB (publ) (2 juni 2021)

Operationell uppdatering (16 december 2020)

 

 

 

 

 

   

 

Välkommen till Petrogrand

Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla ryska oljetillgångar samt vid gynnsamma tillfällen avyttra upparbetade tillgångar och licenser.

Arbetet med att lokalisera förslag på möjliga investeringar i målbolag eller licenser sker i samarbete med vårt ryska kontaktnät såsom investmentbanker och myndighetsorganisationer.

Målet är att genom investeringar i den ryska oljesektorn bli ett av Sveriges ledande oljebolag på den ryska marknaden.