Petrogrand

  • Välkommen till Petrogrand

    Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser

- Petrogrand AB 0.00 SEK 0

Aktuellt

   

Finansiell och Operationell Uppdatering: Petrogrand och Petroneft Tecknar Avtal om Lånefacilitet (17 Januari 2018)

Kommuniké samt protokoll från ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2017 finns nu tillgängliga på bolagets hemsida

Petrogrand har publicerat sin årsredovisning för 2016

 

 

   

 

Välkommen till Petrogrand

Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla ryska oljetillgångar samt vid gynnsamma tillfällen avyttra upparbetade tillgångar och licenser.

Arbetet med att lokalisera förslag på möjliga investeringar i målbolag eller licenser sker i samarbete med vårt ryska kontaktnät såsom investmentbanker och myndighetsorganisationer.

Målet är att genom investeringar i den ryska oljesektorn bli ett av Sveriges ledande oljebolag på den ryska marknaden.