Petrogrand

  • Välkommen till Petrogrand

    Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser

Aktuellt

   

Kommuniké samt protokoll från årsstämman 2018 finns nu tillängliga på bolagets hemsida

Förslag inför årsstämman 2018

Petrogrand AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Kallelse till årsstämma i Petrogrand AB (publ)

Aktieägarna i Petrogrand AB (publ), org.nr 556615-2350 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 juni 2018 kl. 10:00 vid Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 9:30.

Finansiell och Operationell Uppdatering: Petrogrand och Petroneft Tecknar Avtal om Lånefacilitet (17 Januari 2018)

 

 

 

   

 

Välkommen till Petrogrand

Petrogrands övergripande affärsidé är att bedriva oljeproduktion genom förvärvade ryska oljebolag och oljelicenser. Petrogrand skall även förvalta och förädla ryska oljetillgångar samt vid gynnsamma tillfällen avyttra upparbetade tillgångar och licenser.

Arbetet med att lokalisera förslag på möjliga investeringar i målbolag eller licenser sker i samarbete med vårt ryska kontaktnät såsom investmentbanker och myndighetsorganisationer.

Målet är att genom investeringar i den ryska oljesektorn bli ett av Sveriges ledande oljebolag på den ryska marknaden.