Insiderlista

 

Nedan är en lista över alla köp- respektive säljtransaktioner som gjorts av personer i styrelsen samt ledande befattningshavare och närstående som omfattas av insiderbegreppet.

                          Aktier          
Insider             Befattning     Senaste     Datum för     Innehav    
                    förändring     förändring     aktier    
                                     
Petrogrand AB                                    
Maxim Korobov             VD/Styrelseledamot                 22 345 910    
                                     
                                     
Styrelse                                    
Jesper Sevelin             Styrelseledamot     -     -     1    
Gunnar Danielsson             Styrelseordförande     -     -     0    
Stefano Germani             Styrelseledamot     -     -     0    
                                     
Övriga                                    
Ragnar Santesson             Winthers/revisor     -     -     0    
                                     

 

Även fast Petrogrand sedan 4 februari 2016 inte är listat på Nasdaq OMX First North har bolaget beslutat att fortsätta med publiceringen av insiderlistan, innehållandes de personer som i vilket annat fall skulle omfattas av insiderbegreppet.