Ledning

Maxim Korobov, VD

Maxim Korobov, född 1957, valdes till styrelseledamot på extra bolagsstämman den 27 september 2019 samt till verkställande direktör den 13 januari 2020. Maxim Korobov är en rysk affärsman med över 25 års erfarenhet från olje- och gassektorn och stor aktieägare i Petrogrand.