Miljöpolicy

Oljan är idag en nödvändig råvara i samhället. Oljeprodukter används bland annat till att värma våra hus, tanka våra bilar, framställa mediciner och plastprodukter. Att prospektera efter, hitta, producera och transportera olja innebär dock risker för miljön.

För Petrogrand gäller detta i synnerhet, då bolagets oljefält är beläget i ett mycket vackert och känsligt område i den sibiriska myr- och skogsmarken. Omtanke om miljön är därför ett mycket viktigt ämne för Petrogrand AB och dess dotterbolag. Den ryska miljölagstiftningen är omfattande för verksamheter inom oljebranschen. Miljöinspektioner på licensblocket är frekventa. Överträdelser av miljökraven beivras genom varningar, förelägganden eller ytterst genom hot om nedstängning av verksamheten.

Vidare föreskriver själva produktionslicensen avseende fyndigheten långtgående planering avseende miljökonsekvenser, bl a skall en nedstängning av verksamheten planeras år i förväg i syfte att beakta miljöföljderna.

 

Petrogrands målsättning är alltid att minimera miljöriskerna och att sköta alla miljöåtaganden på ett föredömligt vis. Det innebär även att ibland gå längre i bolagets egna krav på miljöhänsyn än de myndigheterna ställer upp.

Miljöpolicy.pdf