Revisor

Martin Johansson

Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers 113 97, Stockholm

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Martin Johansson som huvudansvarig revisor. Martin valdes att efter årsstämman 2010 efterträda Johan Arpe som revisor för Petrogrand AB .