Aktiekapital

Petrogrands aktie blev avlistade från Nasdaq OMX First North 4 februari 2016.

Petrogrand ABs aktiekapital uppgår till SEK 40 265 898 fördelat på 40 265 898 utestående aktier, och det nya kvotvärde är SEK 1 per aktie.

15 februari 2016 har Extra bolagsstämma beslutat om minskning av aktiekapitalet till 10 066 474,50 kronor. Beslutet är förmål för registrering hos Bolagsveket, Euroclear Sweden AB samt andra formella krav.