Historik

Under namnet Malka Oil AB förvärvades 2005 den första licensen. Licensblock 87 var en 25-årig prospekterings- och produktionslicens belägen 400 kilometer utanför Tomsk i Sibirien. Under 2007 noterades bolagets aktier på Nasdaq First North Stockholm. 2010 såldes det producerande dotterbolaget i Tomsk och bolagets namn byttes till Petrogrand AB. Under 2010 och 2011 förvärvades två nya prospekteringslicenser i Tomskregionen. Under våren 2015 förvärvades oljeproducerande tillgångar i Komi i Ryssland. Denna tillgång avyttrades til Petrosibir AB (publ) under december 2015.